کارت بانکی جهت واریزی

کارت بانکی جهت واریزی مبلغ فاکتور فقط و فقط به شماره ی:
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۳۵۶۴-۰۵۵۴
بانک پاسارگاد به نام حمید مرتضی بیگی
مورد تایید مجموعه تولید و پخش پوشاک فرجاد می‌باشد.